۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

بدهی

"یک جا هست که باید وایستی. یک جا هم هست که باید در ری. اما خدا نکنه جای این دوتا با هم عوض بشه که دیگه تا اخرعمر بدهکار خودتی"

0 نظرات: