۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

کوچک

زندگی سخت و در عین حال ساده است. وقتی پول ناچیزی در جیبت مانده و یه پاکت سیگار آشغال می گیری، یک روز را گرسنه سپری می کنی و با پای پیاده به خانه برمی گردی لذتی به معنای تام به وجود می آید. لذتی که مزه اش با گذشت چندین سال بر دهان می ماند.

مگر یک شهروند ساده از زندگی اش برای خود چه برجای می گذارد؟

کوچک بودن و کوچک ماندن آزادی به ارمغان می آورد، شاید!

0 نظرات: