۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

ماندگار

تنها بوییدن تنت مانده .../

و خواهد ماند/

همانطور که نوشته شد/

برای هفته ها، ماه ها و سال ها/

0 نظرات: