۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

سر به سر

هیچ وقت سر به سر کسی که چیزی برای از دست دادن نداره نذار، وگرنه بد میشه!

0 نظرات: