۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

Singing in the rain

در این چند وقت، آخر هفته هایم را با تماشای فیلم هایی از دهه 50 و پایین تر می گذرانم. با دیدن فیلم هایی که تنها برای سرگرمی ساخته شده اند و درون مایه ی چندانی ندارند، لذتی متفاوت نصیبم می شود.

Singing in the rain (1952)

- من میخوام چیزی رو بهت بگم ولی من خیلی بی ذوق هستم، بدون مقدمات كامل نمیتونم

- منظورت چیه؟

- بیا، این مقدمات كامله

- این كه فقط یك سالن خالیه

- در نگاه اول بله، ولی یك لحظه صبر كن. یك غروب زیبا، مه در كوه های دوردست. نورهای رنگی در باغ، زن در ایوان زیرسایبان كنار گلهای رز ایستاده. غرق در نور مهتاب، 500هزار كیلووات نور ستارگان. نسیم ملایم تابستان، تو در نور مهتاب دوست داشتنی به نظر میرسی

- حالا كه همه مقدمات كامل شده... میتونی حرفت رو بزنی؟

- سعی میكنم

0 نظرات: